Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mrs Rh James - Bl 6. Tegid

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 6 Mrs Rhiannon James. 

Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Ein thema'r tymor hwn yw ‘Arwyr a Dihirod.’  Fel rhan o’r thema, bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis pa drychinebau maent eisiau dysgu mwy am.

 

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Gwaith Cartref – Yn cael ei rannu ar ddydd Iau ac angen ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mawrth dilynol.

 

Gwersi Addysg Gorfforol – 

Dydd Iau - rydych angen cit addas i tu mewn a thu allan

 

Arian Ffrwyth

Cofiwch fod ffrwyth ar gael o'r ysgol am £1 yr wythnos.

 

Dyddiadau Pwysig i'w Cofio

Wythnos Beicio  🚴‍♀️ 🚴‍♂️ Dydd Llun, Mawrth 18fed - Dydd Mercher, Mawrth 20fed

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top