Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Alwen - Bl 3 & 4 - Miss E Jones a Mrs Rh Price

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Alwen. Athrawes y dosbarth yma yw Miss Elena Jones.  Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Ein thema'r tymor yma yw Cestyll. cyfle i'r dysgwyr ddewis rhai o'r testunau byddwn yn astudio fel rhan o'r gwaith thema.  

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Gwaith Cartref – Bydd gwaith Cartref yn cael ei rannu pob dydd Iau, ac mae angen ei ddychwelyd i'r ysgol erbyn y dydd Mawrth dilynol.

 

Bagiau darllen – Cofiwch ddod â’ch bagiau darllen i’r ysgol POB DYDD!

 

Addysg Gorfforol – Dydd Mercher (tu fewn) a dydd Iau (tu allan). 

Cofiwch ddod â’ch gwisg wedi ei labelu’n glir ar ddechrau pob hanner tymor. Y gwisg yw: siorts neu jogyrs du neu las tywyll, crys-t gwyn ac esgidiau Addysg Gorfforol.

 

Arian Ffrwyth - Cofiwch fod ffrwyth ar gael am £1 yr wythnos.

 

Dyddiadau i'w Cofio

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top