Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Alwen - Bl 3 & 4 - Miss Elisha Jones

Casgliad o luniau o amrywiaeth o weithgareddau

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Alwen. Athrawes y dosbarth yma yw Miss Elisha Jones.  Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Ein thema'r tymor yma yw Cestyll. Bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis rhai o'r testunau byddwn yn astudio fel rhan o'r gwaith thema.  

 

Yn ein gwersi Cymraeg rydym ni yn darllen y stori ‘Cantre’r Gwaelod’. Bydd gwaith y dysgwyr yn seiliedig ar y stori hon.

Yn ein gwersi Saesneg rydym ni yn darllen y stori ‘Jac a’r Goeden Ffa’ ac yn ei ddysgu ar lafar trwy ddefnyddio’r dull Pie Corbett. Bydd gwaith y dysgwyr yn seiliedig ar y stori hon.

Y tymor hwn rydym ni yn edrych ar ‘Planhigion a Phethau Byw’ yn ein gwersi gwyddoniaeth. Rydym ni yn gobeithio datblygu ein hardal tu allan a rhoi'r cyfle i'r dysgwyr dyfu planhigyn neu ffrwythau a llysiau tymor yma.

Ar gyfer yr hanner tymor yma, yn ein gwersi Addysg Gorfforol rydym am ddatblygu sgiliau pêl-droed y dysgwyr am un sesiwn yr wythnos. Ar gyfer yr ail sesiwn, byddem  yn ffocysu ar ffitrwydd.

 

Gwersi Addysg Gorfforol

 

Bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Gwener.  Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. Bydd y gwersi Addysg Gorfforol yn cymryd lle tu allan os mae’r tywydd yn caniatáu.  Yn anffodus, fydd rhaid gohirio’r gwersi os yw’r tywydd yn anaddas i fynd tu allan.   

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei uwchlwytho i Seesaw pob dydd Iau. Gofynnwn yn garedig i’r gwaith cael ei gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol os gwelwch yn dda. 

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top