Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Brenig - Bl 5 & 6 - Miss Marie Owen

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Brenig, Blwyddyn 5 & 6 Miss Marie Owen. 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Ein thema'r tymor hwn yw 'Antur a Natur.'

 

Gwersi Addysg Gorfforol

 

Bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth a dydd Mercher.  Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. 

 

Darllen    

Mae pob disgybl yn cael dewis llyfr darllen Cymraeg a Saesneg i gymryd adref. Mae’n bwysig bod y disgyblion yn ymarfer darllen mor aml â phosibl. Unwaith mae’r disgyblion yn gorffen eu llyfrau, gofynnwn yn garedig i oedolyn adref lofnodi’r cofnod ddarllen ac yna dychwelyd y llyfr darllen i’r ysgol er mwyn cyfnewid am lyfr newydd.  Hoffwn i chi ddod ag eich llyfr darllen a chofnod darllen i'r ysgol fel ein bod yn gallu eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau darllen. 

 

Gwaith Cartref  

Bydd tasgau gwaith cartref yn cael eu rhannu ar ddydd Iau.  Mae angen dychwelyd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn y dydd Mawrth dilynol.  Byddwn yn rhannu'r tasgau Gwaith cartref ar ddosbarth ‘Google Classrooms’ Brenig.   

 

 

Gwybodaeth Arall :

 

Mi fydd Gwyl Hoci yn digwydd ar Ddydd Gwener, Mai 6ed. Mi fydd eich plentyn yn derbyn llythyr os ydynt yn cael ei dewis i mynychu.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top