Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Brenig - Bl 5 & 6 - Miss Marie Owen

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Brenig, Blwyddyn 5 & 6 - Miss Marie Owen.

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Thema

Ein thema'r tymor hwn yw ‘Ar ein stepen ddrws.’  Fel rhan o’r thema, bydd cyfle i'r dysgwyr ddefnyddio ‘Llais y disgybl’ er mwyn dewis beth i ymchwilio a sut.

 

Gwersi Addysg Gorfforol

Diwrnodau Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth a dydd Iau

 

Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. Bydd y gwersi Addysg Gorfforol yn cymryd lle tu allan os mae’r tywydd yn caniatáu ond yn anffodus, fydd rhaid gohirio’r gwersi os yw’r tywydd yn anaddas i fynd tu allan.  

 

Darllen    

Mae pob disgybl yn cael dewis llyfr darllen Cymraeg a Saesneg i gymryd adref. Mae’n bwysig bod y disgyblion yn ymarfer darllen mor aml â phosibl. Unwaith mae’r disgyblion yn gorffen eu llyfrau, gofynnwn yn garedig i oedolyn adref lofnodi’r cofnod ddarllen ac yna dychwelyd y llyfr darllen i’r ysgol er mwyn cyfnewid am lyfr newydd.

 

Gwaith Cartref

Mae Gwaith Cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau a gofynnwn yn garedig i ddisgyblion dychwelyd y gwaith erbyn y dydd Mawrth dilynol. Bydd Gwaith Cartref yn cael ei osod ar Google Classrooms.

 

 

 

 

 

 

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top