Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Brenig - Bl 5 - Miss M Owen

Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed

Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 1
Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 2
Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 3
Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 4
Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 5
Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 6
Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 7
Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 8
Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed 9

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 5 Miss Marie Owen.

 

Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.  Y tymor hwn, ein thema yw ‘Dyfeisiadau.’ Fel rhan o’r thema, bydd y dysgwyr yn cael cyfle i ddysgu am ddysfeisiadau o'i dewis ac am Oes Fictoria.

 

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Gwaith Cartref – Yn cael ei rannu ar ddydd Iau ac angen ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mawrth dilynol.

 

Gwersi Addysg Gorfforol – Ar ddydd Iau (tu allan) a dydd Gwener (tu fewn).

Cofiwch ddod â’ch gwisg wedi’w labelu’n glir ar ddechrau pob hanner tymor. Y gwisg yw: siorts neu joggers du neu las tywyll, crys-t gwyn ac esgidiau Addysg Gorfforol.

 

Arian Ffrwyth

Cofiwch fod ffrwyth ar gael o'r ysgol am £1 yr wythnos.

 

Dyddiadau Pwysig i'w Cofio

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top