Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Celyn - Bl 3 & 4 - Miss Tesni Jones

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Celyn. Athrawes y dosbarth yma yw Miss Tesni Jones.  Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Ein thema'r tymor yma yw'r Cestyll. Bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis rhai o'r testunau byddwn yn astudio fel rhan o'r gwaith thema.

Rydym wedi cychwyn darllen stori ‘Clychau Cantre’r Gwaelod’ yn ein gwersi Cymraeg. Byddwn yn defnyddio’r stori yma fel sail i waith yr hanner tymor.

Yn ein gwersi Saesneg, rydym am ddefnyddio dull dysgu ‘Pie Corbett’ i’n helpu ni ddysgu’r stori ‘Jac a’r Goeden Ffa’.

‘Planhigion a Phethau Byw’ yw ein thema ar gyfer ein gwersi Gwyddoniaeth. Rydym yn awyddus iawn i ddatblygu ein hardal tu allan a rhoi cyfle i’r plant dyfu planhigion, ffrwythau a llysiau yn ystod y tymor.

 

Gwersi Addysg Gorfforol

 

 

Bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Mercher.  Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. Bydd y gwersi Addysg Gorfforol yn cymryd lle tu allan os mae’r tywydd yn caniatáu. Yn anffodus, fydd rhaid gohirio’r gwersi os yw’r tywydd yn anaddas i fynd tu allan.  

 

Rydym am ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau pêl-droed a ffitrwydd yn ystod ein gwersi Addysg Gorfforol.  

 

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei uwchlwytho i Seesaw pob dydd Iau. Gofynnwn yn garedig i’r gwaith cael ei gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol os gwelwch yn dda. 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top