Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Celyn - Bl 3 & 4 - Miss Tesni Jones

Celyn - Taflen Wybodaeth i Rieni

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Celyn. Athrawes y dosbarth yma yw Miss Tesni Jones.  Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Ein thema'r tymor yma yw Gwrthdaro, ac rydym yn canolbwyntio yn bennaf ar yr Ail Ryfel Byd. Bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis rhai o'r testunau byddwn yn astudio fel rhan o'r gwaith thema.

 

Gwersi Addysg Gorfforol

 

 Bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Iau.  Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. 

 

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei uwchlwytho i Seesaw pob dydd Iau. Gofynnwn yn garedig i’r gwaith cael ei gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol os gwelwch yn dda. 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top