Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Celyn - Bl 3 & 4 - Miss Tesni Jones

Celyn - Taflen Wybodaeth i Rieni

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Celyn. Athrawes y dosbarth yma yw Miss Tesni Jones.  Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Ein thema'r tymor yma yw Y Gofod. Bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis rhai o'r testunau byddwn yn astudio fel rhan o'r gwaith thema.

 

Gwersi Addysg Gorfforol

 

 Bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Iau.  Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. 

 

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei uwchlwytho i Seesaw pob dydd Iau. Gofynnwn yn garedig i’r gwaith cael ei gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol os gwelwch yn dda. 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top