Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dyddiau Hyfforddiant

Diwrnodau Hyfforddiant 2020 - 2021

 

Dydd Mawrth, 1af o Fedi 2020 (Diwrnod Gweithdrefnol)

Dydd Mercher, 2il o Fedi 2020 (Diwrnod Gweithdrefnol)

 

Dydd Llun, Ionawr 4ydd 2021

Dydd Llun, Chwefror 22ain 2021

Dydd Gwener, Mawrth 26ain 2021

 

Dydd Llun, Ebrill 12fed 2021

Dydd Llun, Gorffennaf 19eg 2021

Dydd Mawrth, Gorffennaf 20fed 2021

Dyddiau Hyfforddi 2021 - 2022

Dydd Mawrth                     Medi 1af 2021                   

Dydd Gwener                    Hydref 22ain 2021

Dydd Iau                             Ionawr 6ed 2022 

Dydd  Gwener                     Ionawr 7fed 2022

Dydd Llun                           Ebrill 25ain 2022

Dydd Mercher                    Gorffennaf 20fed 2022

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top