Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dyddiau Tymor

DYDDIADAU TYMOR A GWYLIAU 2018-2019

 

Tymor yr Hydref

Dydd Llun, 3ydd o Fedi a Dydd Mawrth 4ydd o Fedi - Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Agor -  Dydd Mercher, 5ed o Fedi 2018

Cau - Dydd Gwener, 26ain o Hydref 2018

 

Agor - Dydd Llun, 5ed o Dachwedd 2018

Cau - Dydd Gwener, 21ain o Ragfyr 2018

 

 

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 7fed o Ionawr - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Agor - Dydd Mawrth, 8fed o Ionawr 2019

Cau - Dydd Gwener, 22ain o Chwefror 2019

 

Agor - Dydd Llun, 4ydd o Fawrth 2019

Cau - Dydd Gwener, 12fed o Ebrill 2019

 

 

Tymor yr Haf

Dydd Llun 29ain o Ebrill - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd

Agor - Dydd Mawrth, 30ain o Ebrill 2019

Gwyl y Banc, Dydd Llun 6ed o Fai 2019

Cau - Dydd Gwener, 24ain o Fai 2019

 

Agor - Dydd Llun 3ydd o Fehefin 2019

Cau - Dydd Gwener 19eg o Orffennaf 2019

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top