Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dyddiau Tymor

DYDDIADAU TYMOR A GWYLIAU 2020-2021

 

Tymor yr Hydref

Dydd Mawrth, 1af o Fedi a Dydd Mercher 2il o Fedi - Dyddiadau Gweithdrefnol (ar gau i ddisgyblion).

 

Agor -  Dydd Iau, 3ydd o Fedi 2020 a Dydd Gwener, 4ydd o Fedi - Grŵp A Dosbarth Meithrin, Grŵp A Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1, 3 a 5. 

 

Dydd Llun, 7fed o Fedi a Dydd Mawrth, 8fed o Fedi - Grŵp B Dosbarth Meithrin, Grŵp B Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 2, 4 a 6.

 

Dydd Mercher, 9fed o Fedi - pob disgybl yn ôl.

Sylwer fydd Dosbarth Derbyn yn gorffen am 1:30y.h. yn ystod y pythefnos cyntaf. Mi fyddent yn gorffen am 3:15y.h. o'r 14eg o Fedi ymlaen. 

Cau - Dydd Gwener, 23ain o Hydref 2020

 

Agor - Dydd Llun, 2il o Dachwedd 2020

Cau - Dydd Gwener, 18fed o Ragfyr 2020

 

 

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun, 4ydd o Ionawr, 2021 - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Agor - Dydd Mawrth, 5ed o Ionawr 2021

Cau - Dydd Gwener, 12fed o Chwefror 2021

 

Dydd Llun, 22ain o Chwefror 2021 - Diwrnod Hyfforddint Mewn Swydd. 

Agor - Dydd Mawrth, 23ain o Chwefror 2021

Cau - Dydd Iau, 25ain o Fawrth 2021

Dydd Gwener, 26ain o Fawrth - Diwrnod Hyfforddint Mewn Swydd. 

 

 

Tymor yr Haf

 

Dydd Llun, Ebrill 12fed - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Agor - Dydd Mawrth, 13eg o Ebrill 2021

Gwyl y Banc - Dydd Llun, 3ydd o Fai 2021

Cau - Dydd Gwener, 28 o Fai 2021

 

Agor - Dydd Llun, 7fed o Fehefin 2021

Cau - Dydd Gwener, 16eg o Orffennaf 2021

 

Dydd Llun, 19eg o Orffennaf a Dydd Mawrth, 20fed o Orffennaf- Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd

 

 

 

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top