Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dyddiau Tymor

DYDDIADAU TYMOR A GWYLIAU 2019 - 2020

 

Tymor yr Hydref

Dydd Llun, 2il o Fedi a Dydd Mawrth 3ydd o Fedi - Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Agor -  Dydd Mercher, 4ydd o Fedi 2019

Cau - Dydd Gwener, 25ain o Hydref 2019

 

Agor - Dydd Llun, 4ydd o Dachwedd 2019

Cau - Dydd Gwener, 20fed o Ragfyr 2019

 

 

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun, 6ed o Ionawr, 2020 - Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Agor - Dydd Mawrth, 7fed o Ionawr 2020

Cau - Dydd Gwener, 14eg o Chwefror 2020

 

Agor - Dydd Llun, 24ain o Chwefror 2020

Cau - Dydd Gwener, 3ydd o Ebrill 2020

 

 

Tymor yr Haf

 

Dydd Llun, Ebrill 20fed,  Diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Agor - Dydd Mawrth, 21ain o Ebrill 2020

Gwyl y Banc - Dydd Gwener, 8fed o Fai 2020

Cau - Dydd Gwener, 22 o Fai 2020

 

Agor - Dydd Llun, 1af o Fehefin 2020

Cau - Dydd Gwener, 17eg o Orffennaf 2020

 

Dydd Llun, 20fed o Orffennaf - diwrnod hyfforddiant mewn swydd

 

 

 

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top