Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Fideo yn Croesawu Dosbarth Meithrin Medi 2020

Fideo yn Croesawu Dosbarth Meithrin Medi 2020

Still image for this video
Yn anffodus, nid yw hi'n bosibl ar hyn o bryd i'ch gwahodd chi i gyfarfod croesawu rhieni newydd. Yn sgil hyn, rydym wedi paratoi fideo i rannu gwybodaeth ac i ddangos y dosbarth Meithrin i chi. Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r fideo ac yn ei weld yn ddefnyddiol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi gysylltu gyda'r ysgol.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top