Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Fyrnwy - Bl 3 & 4 - Mr Aled Dodd (Miss Catrin Jones)

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Fyrnwy. Athro'r dosbarth yma yw Mr Aled Dodd.  Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Ein thema'r tymor yma yw Cestyll. Bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis rhai o'r testunau byddwn yn astudio fel rhan o'r gwaith thema. 

Yn ein gwersi Cymraeg rydym ni yn darllen y stori ‘Cantre’r Gwaelod.’ Byddem yn defnyddio’r stori fel sail i’r gwaith.

Yn ein gwersi Saesneg rydym yn darllen y stori ‘Jac a’r Goeden Ffa’ ac yn ei ddysgu gan ddefnyddio’r dull Pie Corbett. Byddem ni yn defnyddio’r stori fel sail i’r gwaith.

Y tymor hwn rydym ni yn edrych ar ‘Planhigion a Phethau Byw’ yn ein gwersi gwyddoniaeth. Rydym yn bwriadu datblygu ein hardal tu allan a rhoi'r cyfle i'r plant dyfu planhigyn/ ffrwythau a llysiau tymor yma

Yn ein gwersi Addysg Gorfforol rydym am ddatblygu sgiliau pêl-droed y plant am un sesiwn yr wythnos. Ar gyfer yr ail sesiwn byddem ni yn ffocysu ar ffitrwydd.

 

 Gwersi Addysg Gorfforol

 

Bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Mawrth.  Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. Bydd y gwersi Addysg Gorfforol yn cymryd lle tu allan os mae’r tywydd yn caniatáu. Yn anffodus, fydd rhaid gohirio’r gwersi os yw’r tywydd yn anaddas i fynd tu allan.    

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei uwchlwytho i Seesaw pob dydd Iau. Gofynnwn yn garedig i’r gwaith cael ei gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol os gwelwch yn dda. 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top