Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Gwobrau Raffl Nadolig

Mae gennym wobrau gwych ar gyfer y raffl Nadolig eleni. 

Yn ogystal â’r hamperi (gwelwch y lluniau), mae gennym y gwobrau canlynol. 

 

Taleb Tesco £100

2 Noson yn Gwesty Abel’s Harp yn Yr Amwythig

Coeden Nadolig 6 troedfedd

Taleb Cigydd Stanley Jones £25

Taleb Tyn y Capel £20

Taleb Huws Grey £20

Taleb Fferm Siop Jones Brothers £20

 

Anfonwch eich tocynnau yn nôl i’r Ysgol erbyn dydd Llun, Rhagfyr 7fed.

Diolch yn fawr i chi unwaith eto am eich cyfraniadau caredig.

Ein Hamperi Nadolig

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top