Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Miss Katie Phillips - Adar Arbennig Blwyddyn 1 & 2

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 1 a 2 Adar Arbennig Miss Phillips

 

 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau a fideos o weithgareddau hwylus y plant.

 

Y tymor yma ein thema yw 'Bwyd Blasus'. Fel rhan o’r thema, bydd y plant yn cael cyfle i roi mewnbwn ar beth mae nhw eisiau ei ddysgu o fewn y thema. Byddwn yn canolbwyntio ar storiau 'Supertaten' ac “Y Feipen Enfawr” y tymor yma. Mi fydd y plant yn dysgu am y corff a sut i gadw'n iach.

 

 

Ymarfer Corff

 

Nid oes diwrnod penodol ar gyfer gwersi Ymarfer Corff eich plentyn. Felly gofynnwn yn garedig i chi yrru crys t gwyn a siorts glas/du mewn bag gyda enw eich plentyn ar bob eitem os gwelwch yn dda. Mi fydd y bag yn aros yn ysgol ac yn cael ei ddychwelwyd nol adref pob hanner tymor.

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei uwchlwytho i Seesaw pob dydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i’r gwaith cael ei gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol os gwelwch yn dda.

 

Dyddiadau i’w cofio:

21ain o Fedi - Lluniau Ysgol Tempest

 

22ain o Hydref - Diwrnod HMS

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top