Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Miss M Owen - Bl 5. Brenig.

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 5 Miss Marie Owen.

 

Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.  Y tymor hwn, ein thema yw ‘Arwyr a Dihirod.’ Fel rhan o’r thema, bydd y dysgwyr yn cael cyfle i ddewis pa drychinebau maent eisiau ymchwilio a dysgu mwy am.

 

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Gwaith Cartref – Yn cael ei rannu ar ddydd Iau ac angen ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mawrth dilynol.

 

Gwersi Addysg Gorfforol – Ar ddydd Llun (tu allan) a dydd Mercher (tu fewn).

Cofiwch ddod â’ch gwisg wedi’w labelu’n glir ar ddechrau pob hanner tymor. Y gwisg yw: siorts neu joggers du neu las tywyll, crys-t gwyn ac esgidiau Addysg Gorfforol.

 

Arian Ffrwyth

Cofiwch fod ffrwyth ar gael o'r ysgol am £1 yr wythnos.

 

Dyddiadau Pwysig i'w Cofio

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top