Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Miss Sioned Morris - Hwyaid Hapus - Blwyddyn 1 & 2

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 1 a 2 Hwyaid Hapus Miss Sioned Morris.

 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau a fideos o weithgareddau hwylus y plant.

 

Y tymor yma ein thema yw 'Deinosoriaid'. Fel rhan o’r thema, bydd y plant yn cael cyfle i roi mewnbwn ar beth mae nhw eisiau ei ddysgu o fewn y thema. Byddwn yn canolbwyntio ar stori 'Deinosoriaid Difyr Dylan'. 

 

Dyddiadau i’w cofio:

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top