Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Miss Sioned Morris - Hwyaid Hapus Blwyddyn 1 & 2

 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau a fideos o weithgareddau hwylus y plant.

 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau a fideos o weithgareddau hwylus y plant.

 

Y tymor yma ein thema yw 'Mynd ar Wib!'. Fel rhan o’r thema, bydd y plant yn cael cyfle i roi mewnbwn ar beth mae nhw eisiau ei ddysgu o fewn y thema. . Mi fydd Llais y Plentyn yn arf i'n cynllunio ac rydym yn edrych ymlaen i gynnal profiadau a gweithgareddau gwych a chofiadwy i'r disgyblion. 

 

 

Ymarfer Corff

 

Nid oes diwrnod penodol ar gyfer gwersi Ymarfer Corff eich plentyn. Felly gofynnwn yn garedig i chi yrru crys t gwyn a siorts glas/du mewn bag gyda enw eich plentyn ar bob eitem os gwelwch yn dda. Mi fydd y bag yn aros yn ysgol ac yn cael ei ddychwelwyd nol adref pob hanner tymor.

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei uwchlwytho i Seesaw pob dydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i’r gwaith cael ei gwblhau erbyn y dydd Mawrth canlynol os gwelwch yn dda.

 

Bagiau Darllen

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau fod eich plentyn yn dod a bag darllen i'r ysgol yn ddyddiol gan nad oes diwrnod penodol lle bydd eich plentyn yn newid eu llyfrau. Hefyd rydym yn eich annog i ddarllen gyda eich plentyn o leiaf tair gwaith yr wythnos er mwyn iddynt ddod yn ddarllenwyr hyderus a rhugl. Diolch.

Amserlen Tymor y Gwanwyn Ysgol goedwig ac Hyforddiant Pel-Droed

Llythyr Gwybodaeth Tymor y Gwanwyn

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top