Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Miss T Jones - Adar Arbennig. - Bl 1 & 2

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 1 a 2 Adar Arbennig Miss Tesni Jones.

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau a fideos o weithgareddau hwylus y plant.

Y tymor yma ein thema yw Crafangau a Pawennau. Fel rhan o’r thema, bydd y plant yn cael cyfle i roi mewnbwn ar beth mae nhw eisiau ei ddysgu o fewn y thema.

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Bagiau Darllen – Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dod a bag darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Does dim diwrnod penodol lle rydym yn darllen yn unigol.

 

Gwaith Cartref – Yn cael ei rannu ar ddydd Gwener ac angen ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mercher dilynol.(Mi fydd hyn dechrau at ôl hanner tymor.)

 

Cit Ymarfer Corff – Rhaid sicrhau fod gan y plant cit glan yn yr ysgol ar ddechrau pob hanner tymor. Bydd y cit yn cael ei adael yn yr ysgol.

 

Ysgol Goedwig – Mi fydd dosbarthiadau’r Uned yn mynd tu allan i’r Ysgol Goedwig unwaith pob tair wythnos ar ddydd Gwener. Pan fydd Ceirw Caredig yn mynd, byddent yn derbyn llythyr ar y dydd Iau. Mae angen sicrhau eu bod yn dod a dillad addas ac esgidiau glaw mewn bag wedi ei labelu.

 

Arian Ffrwyth – Mae’r plant yn derbyn ffrwyth bob bore. Gofynnwn yn garedig i chi dalu £1.00 yr wythnos a’i anfon i’r ysgol mewn amlen wedi’w labelu ar ddechrau pob hanner tymor os gwelwch yn dda.

 

Dyddiadau i’w cofio

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top