Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mrs Elin Rowlands - Hwyaid Hapus - Blwyddyn 1 & 2

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 1 a 2 Hwyaid Hapus Mrs Rowlands.

 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau a fideos o weithgareddau hwylus y plant.

 

Y tymor yma ein thema yw 'Rhedeg, Sgipio, Neidio i mewn i’r dŵr a ni!” d'. Fel rhan o’r thema, bydd y plant yn cael cyfle i roi mewnbwn ar beth mae nhw eisiau ei ddysgu o fewn y thema. Byddwn yn canolbwyntio ar storiau 'Corinela' a “Môr Ladron Drws Nesaf” y tymor yma.

 

 

Dyddiadau i’w cofio:

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top