Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mrs Liversage - Dosbarth Meithrin

Croeso i dudalen gwefan Y Meithrin.
Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau o weithgareddau'r plant.  Mrs Liversage yw athrawes plant Y Meithrin. 
Yr hanner tymor yma ein thema yw "Fi fu hun." Mi fydd y plant yn cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau personol a chymdeithasol ac yn dysgu amdanyn nhw eu hunain.
Y tymor nesaf ein thema yw ‘Yr Hydref" ac wrth gwrs "Y Nadolig!.’
Mae ‘r plant yn mwynhau canu a chyfri ar y mat bob bore, ac maent wrth eu boddau yn gwrando ar storiâu ‘Magi Ann,’ ar yr Ipad.

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Arian Ffrwyth – Mae’r plant yn derbyn ffrwyth bob bore. Gofynnwn yn garedig i chi dalu £1.00 yr wythnos a’i anfon i’r ysgol mewn amlen wedi ei labelu ar ddechrau pob hanner tymor os gwelwch yn dda.

 

Tywydd poeth - Cofiwch roi eli haul ar groen eich plentyn yn y bore cyn iddynt ddod i’r ysgol. A chofiwch eu bod yn gwisgo het haul i’r ysgol. Labelwch bob het a dilledyn yn glir gydag enw eich plentyn.

 

Dyddiadau i’w cofio

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top