Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mrs Mererid Liversage - Dosbarth Meithrin

Croeso i dudalen gwefan Y Meithrin.
Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau o weithgareddau'r plant.  
Mrs Liversage yw athrawes plant Y Meithrin. 

 

Yr hanner tymor yma ein thema yw "Fi fu hun." Mi fydd y plant yn cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau personol a chymdeithasol ac yn dysgu amdanyn nhw eu hunain.
Y tymor nesaf ein thema yw ‘Yr Hydref".

Mae ‘r plant yn mwynhau canu a chyfri ar y mat bob bore, ac maent wrth eu boddau yn gwrando ar storiâu ‘Magi Ann’ ar yr Ipad.

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Arian Ffrwyth
 
Dyddiadau i’w cofio

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top