Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mrs Ll Owen - Dosbarth Derbyn

Croeso i dudalen dosbarth Derbyn, Mrs Ll Owen.

 

Ar y dudalen hon, bydd newyddion, gwybodaeth a lluniau o blant prysur y dosbarth yn cael ei rannu.

 

Yn y dosbarth derbyn bydd y plant yn dysgu trwy chwarae pwrpasol gyda gweithgareddau amrywiol, cyffrous a diddorol pob wythnos. Mae’r plant yn cael cyfle hefyd i ddysgu, ymchwilio a chwarae yn rhydd yn yr ardal awyr agored.

Yn ystod eu hamser yn y dosbarth derbyn fydd y plant yn gwneud ffrindiau newydd, yn datblygu i fod yn ddysgwyr annibynnol, cael profiadau amrywiol a wir mwynhau.

 

Tymor yma,  ein thema ni yw "Fi fy hun."  Mi fydd y plant yn dysgu amdanyn nhw eu hunain a chymryd rhan mewn gweithgareddau personol a chymdeithasol.
Ar ôl hanner tymor ein thema yw "Yr Hydref" ac wrth gwrs "Y Nadolig."

 

Pethau i’w gofio yn y Dosbarth Derbyn

Addysg gorfforol - A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn gyda crys t gwyn/siorts glas neu du a pumps bach du mewn bag sydd yn cael ei adael yn yr ysgol. A wnewch chi sicrhau bod pob dilledyn wedi ei labelu’n glir gyda'u henw arnynt.

Llyfrau darllen - Bydd bag darllen eich plentyn yn cael ei yrru adref pob dydd Gwener ac angen eu dychwelyd i’r ysgol pob dydd Llun. Gofynnwn yn garedig i chi ysgrifennu sylw yn y cofnod darllen. MI FYDD HYN YN DIGWYDD AR ÔL Y NADOLIG.

 

Arian Ffrwyth – Mae’r plant yn derbyn ffrwyth bob bore. Gofynnwn yn garedig i chi dalu £1.00 yr wythnos a’i anfon i’r ysgol mewn amlen wedi ei labelu ar ddechrau pob hanner tymor os gwelwch yn dda.
 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top