Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mrs Rh James - Bl 6. Tegid

Gweithdy Cyfiawnder Iechyd 13.6.19

Gweithdy Cyfiawnder Iechyd 13.6.19 1

Gweithdy Cyfiawnder Ieuenctid Theatr Clwyd 13.6.19

 

Heddiw daeth pedwar person o Theatr Clwyd i’n ysgol ni i ddweud stori am 3 plentyn o’r enw Riley Thomas, Ifan Jones a Medi Haf.  Roedd Ifan yn hoffi natur ac roedd Riley dros ben llestri am bêl droed. Roedd Medi yn hoffi ceffylau.  (Cai Partington)

Roeddwn ni yn gorfod chwarae ditectifs a darganfod pwy oedd wedi cychwyn tân mawr (mor fawr â 72 cae pêl droed). Felly gwnaethon ddechrau drwy ofyn cwestiynau.

Yn gyntaf gofynom ni gwestiynau i Nain. Ar ôl gofyn y cwestiynau, aethom ni i cwrt, ac roedd pawb yn cael rôl arbennig. (Cavan Jones).

Roedd o’n fore arbennig a hwyl, ac rydym eisiau dweud diolch i’r 4 ddaeth atom. (Cai Partington)

MCroeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 6 Mrs Rhiannon James. 

Ar y dudalen hon, rydym yn gobeithio rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Ein thema'r tymor hwn yw ‘Arwyr a Dihirod.’  Fel rhan o’r thema, bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis pa drychinebau maent eisiau dysgu mwy am.

 

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Gwaith Cartref – Yn cael ei rannu ar ddydd Iau ac angen ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mawrth dilynol.

 

Gwersi Addysg Gorfforol – 

Dydd Llun a dydd Iau - rydych angen cit addas i tu mewn a thu allan

 

Arian Ffrwyth

Cofiwch fod ffrwyth ar gael o'r ysgol am £1 yr wythnos.

 

Dyddiadau Pwysig i'w Cofio

Tridiau Trosglwyddo Ysgol Morgan Llwyd - Dodd Llun, Mehefin 17eg - Dydd Mercher, Mehefin 19eg

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top