Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mrs Rowlands - Llewod Llawen Blwyddyn 2

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Blwyddyn 2 Llewod Llawen Mrs Elin Rowlands.

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau a fideos o weithgareddau hwylus y plant.

Y tymor yma ein thema yw ‘Ein Byd Mawr Gwyrdd’ Fel rhan o’r thema, bydd y plant yn cael cyfle i roi mewnbwn ar beth mae nhw eisiau ei ddysgu o fewn y thema.

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Bagiau Darllen – Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dod a bag darllen i’r ysgol yn ddyddiol. Does dim diwrnod penodol lle rydym yn darllen yn unigol.

 

Gwaith Cartref – Yn cael ei rannu ar ddydd Gwener ac angen ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Llun dilynol.

 

Cit Ymarfer Corff – Rhaid sicrhau fod gan y plant cit glan yn yr ysgol ar ddechrau pob hanner tymor. Bydd y cit yn cael ei adael yn yr ysgol.

 

Ysgol Goedwig – Mi fydd dosbarthiadau’r Uned yn mynd tu allan i’r Ysgol Goedwig unwaith pob pythefnos ar ddydd Gwener. Mi fyddech yn derbyn llythyr gyda'r dyddiadau lle bydd eich plentyn yn mynychu'r Ysgol Goedwig a'r ddechrau'r tymor. Mae angen sicrhau eu bod yn dod a dillad addas ac esgidiau glaw mewn bag wedi ei labelu.

 

Arian Ffrwyth – Mae’r plant yn derbyn ffrwyth bob bore. Gofynnwn yn garedig i chi dalu £1.00 yr wythnos a’i anfon i’r ysgol mewn amlen wedi’w labelu ar ddechrau pob hanner tymor os gwelwch yn dda.

 

Dyddiadau i’w cofio

Ymweliad Techniquest - Tachwedd 29ain

Sioe Nadolig - Rhagfyr 11eg

Taith i'r Sinema  - Rhagfyr 13eg

 

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top