Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Cofiwch am ein noson o Gemau i'r Teulu nos Fercher, Hydref 17eg yn neuadd yr ysgol. Cost mynediad ydi £1.50 i oedolion a £1 i blant, ac mae hyn yn cynnyws y gemau i gyd. Byddwn hefyd yn gwerthu lluniaeth a thocynnau raffl. Bydd y drysau yn agor am 5:30yh a'r Gemau yn cychwyn am 6yh. Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top