Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Diolch i'r CRhA

Llawer o ddiolch i'r gymdeithas am ei gwaith yn ystod y flwyddyn.  Mi fydd y cyfraniad o £3,500 o gymorth mawr.  Byddwn yn gwario £2,500 ar offer TGCh newydd a £1,000 ar feics ac offer chwarae i'r dosbarth meithrin newydd.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top