Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Diwrnod di-wisg ysgol

Cofiwch ei bod hi’n ddiwrnod di-wisg ysgol yfory. Dewch a wŷ pasg fel cyfraniad os gwelwch yn dda. Bydd yr wyau yn cael eu defnyddio fel gwobrau yn y noson Bingo Pasg mae disgyblion Blwyddyn 6 yn trefnu.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top