Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Diwrnod y Llyfr 2020

Mi fydd yr ysgol yn dathlu Diwrnod y Llyfr eleni ar y 12fed o Fawrth. Croeso i'r plant wisgo i fyny fel eu hoff cymeriad a dod a'u hoff lyfr i mewn i'r ysgol.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top