Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Ffair Nadolig

Cofiwch ddod draw i'n ffair Nadolig sydd yn cael ei gynnal Dydd Gwener, Rhagfyr 6ed rhwng 3.30 a 5 o'r gloch yn Neuadd y Plwyf, Coedpoeth. Galwch draw am gyfle i weld Sion Corn ac i brynu pethau Nadoligaidd.

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top