Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Fideo yn Croesawu y dysgwyr newydd i'r Dosbarth Meithrin

Rydym wedi uwchlwytho fideo yn croesawu'r plant fydd yn cychwyn yn y dosbarth Meithrin ym mis Medi.  I wylio'r y fideo, ewch i Ein Hysgol ar y prif fwydlen, a dewiswch Fideo yn Croesawu Dosbarth Meithrin Medi 2020.  Gobeithiwn y byddwch yn gweld y fideo yn ddefnyddiol.  Cofiwch gysylltu gyda'r ysgol os gallwn fod o unrhyw gymorth pellach.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top