Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Pwysig

PWYSIG / IMPORTANTAnnwyl Rieni, Rydym newydd gael y neges isod yn rhoi cyfarwyddyd i ysgolion gau yfory oherwydd y rhagolygon am wyntoedd cryf iawn. Felly bydd Ysgol Bryn Tabor ar gau fory. Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi Rhybudd Tywydd ar gyfer Gogledd Cymru a allai achosi aflonyddwch sylweddol ac amgylchiadau peryglus oherwydd gwyntoedd cryfion iawn. Yn dilyn trafodaethau mewnol, rhanbarthol a Chenedlaethol rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ofyn i bob ysgol i gau ar gyfer dydd Gwener, Chwefror 18fed. Nid yw'r penderfyniad hwn wedi'i wneud yn ysgafn ac fe'i gwnaed i sicrhau diogelwch yr holl ddisgyblion, staff, rhieni ac ymwelwyr ar safleoedd ysgolion. Gwnaed y penderfyniad hwn yn unol a Rheoliadau Rheoli Safleoedd Ysgol 2008 ac adran 29(5) o Ddeddf Addysg 2002. Gall awdurdodau gyfarwyddo ysgolion (ac eithrio ysgolion sefydledig, ysgolion arbennig sefydledig ac ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir) i gau ar sail diogelwch. Ymddiheuriadau am y byr rybudd.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top