Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Sialens Ddarllen

Blynyddoedd 1 i 6

Rydym yn falch i gyhoeddi rydym yn lansio Cystadleuaeth Sialens Ddarllen yn yr ysgol.  Bydd y disgyblion yn derbyn pwyntiau am orffen eu llyfrau darllen, a gallant gasglu'r pwyntiau i ennill gwobrau.  Mae mwy o wybodaeth yn y llythyr sydd wedi ei atodi.  Buaswn yn ddiolchgar os allwch chi helpu drwy arwyddo cofnod darllen eich plentyn ar ôl iddynt orffen darllen eu llyfr.    Diolch yn fawr.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top