Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Tegid - Bl 5 & 6 - Mrs Dona Humphreys

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Tegid, Blwyddyn 5 & 6 Mrs Dona Humphreys. 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Ein thema'r tymor hwn yw ‘Ar ein stepen ddrws.’  Fel rhan o’r thema, bydd cyfle i ymchwilio hanes ein ardal leol.

 

Gwersi Addysg Gorfforol

 

Bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Gwener.  Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. Bydd y gwersi Addysg Gorfforol yn cymryd lle tu allan os mae’r tywydd yn caniatáu ac yn dechrau ar y 16ain o Ebrill.   

 

Darllen    

Mae pob disgybl yn cael dewis llyfr darllen Cymraeg a Saesneg i gymryd adref. Mae’n bwysig bod y disgyblion yn ymarfer darllen mor aml â phosibl. Unwaith mae’r disgyblion yn gorffen eu llyfrau, gofynnwn yn garedig i oedolyn adref lofnodi’r cofnod ddarllen ac yna dychwelyd y llyfr darllen i’r ysgol er mwyn cyfnewid am lyfr newydd.

 

Gwaith Cartref  

Bydd tasgau gwaith cartref yn cael eu rhannu ar ddydd Iau.  Mae angen dychwelyd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn y dydd Mawrth dilynol.  Byddwn yn rhannu'r tasgau Gwaith cartref ar ddosbarth ‘Google Classrooms’ Tegid.   

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top