Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Tegid - Bl 5 & 6 - Mrs Rhiannon James a Mrs Dona Humphreys

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Tegid, Blwyddyn 5 & 6 Mrs Rhiannon James a Mrs Dona Humphreys. 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Ein thema'r tymor hwn yw ‘Trychinebau.’  Fel rhan o’r thema, bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis pa drychineb i ymchwilio.

 

Gwersi Addysg Gorfforol

 

Bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher a dydd Gwener.  Ar y dyddiau yma, hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol mewn dillad addas ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol – sef Crys T wen a siwmper ysgol, jogyrs du neu glas tywyll plaen (mae logo bach yn iawn) a treinyrs. Bydd y gwersi Addysg Gorfforol yn cymryd lle tu allan os mae’r tywydd yn caniatáu ac yn cychwyn o’r wythnos sy’n dechrau Medi’r 14eg.  Yn anffodus, fydd rhaid gohirio’r gwersi os yw’r tywydd yn anaddas i fynd tu allan.                                   

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top