Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Tegid - Bl 6 - Mrs Rh James a Mrs D Humphreys

Ymchwiliad Gwyddoniaeth

Ymchwiliad Gwyddoniaeth 1
Ymchwiliad Gwyddoniaeth 2
Ymchwiliad Gwyddoniaeth 3

Croeso i dudalen gwefan dosbarth Tegid, Blwyddyn 6 Mrs Rhiannon James a Mrs Dona Humphreys. 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion, lluniau a fideos o blant prysur y dosbarth yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. 

 

Ein thema'r tymor hwn yw ‘Dyfeisiadau.’  Fel rhan o’r thema, bydd cyfle i'r dysgwyr ddewis pa ddyfeisiadau i ddysgu am ac hefyd i ddysgu am gyfnod Oes Fictoria.

 

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Gwaith Cartref – Yn cael ei rannu ar ddydd Iau ac angen ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mawrth dilynol.

 

Gwersi Addysg Gorfforol – 

Dydd Llun - Gwers Addysg Gorfforol tu allan

Dydd Iau - Gwers Nofio

 

Arian Ffrwyth

Cofiwch fod ffrwyth ar gael o'r ysgol am £1 yr wythnos.

 

Dyddiadau Pwysig i'w Cofio

Dydd Mawrth, Hydref 8fed - Ymweliad i Dref Oes Fictoria, Blists Hill.

Dydd Mercher, Tachwedd 6ed - Dydd Iau, Tachwedd 8fed - Taith Glan Llyn

EB18693C-E724-4617-BD4A-B143B04922C8.MOV

Still image for this video

Disgo Glan Llyn

Still image for this video

Adeiladu rafft yng Nglan Llyn

Still image for this video

Profi y rafft

Still image for this video

Ymweliad Blists Hill, Hydref 8fed

Gweithdy Cyfiawnder Ieuenctid Theatr Clwyd 13.6.19

 

Heddiw daeth pedwar person o Theatr Clwyd i’n ysgol ni i ddweud stori am 3 plentyn o’r enw Riley Thomas, Ifan Jones a Medi Haf.  Roedd Ifan yn hoffi natur ac roedd Riley dros ben llestri am bêl droed. Roedd Medi yn hoffi ceffylau.  (Cai Partington)

Roeddwn ni yn gorfod chwarae ditectifs a darganfod pwy oedd wedi cychwyn tân mawr (mor fawr â 72 cae pêl droed). Felly gwnaethon ddechrau drwy ofyn cwestiynau.

Yn gyntaf gofynom ni gwestiynau i Nain. Ar ôl gofyn y cwestiynau, aethom ni i cwrt, ac roedd pawb yn cael rôl arbennig. (Cavan Jones).

Roedd o’n fore arbennig a hwyl, ac rydym eisiau dweud diolch i’r 4 ddaeth atom. (Cai Partington)

Gweithdy Cyfiawnder Iechyd 13.6.19

Gweithdy Cyfiawnder Iechyd 13.6.19 1

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top