Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Clwb ar ôl Ysgol

Mae clwb ar ôl ysgol yn cael ei redeg yn yr ysgol i ofalu am unrhyw blant sydd angen aros yn yr ysgol ddiwedd diwrnod arferol yr ysgol.  Mae croeso i ddisgyblion o bob oed i fynychu'r clwb.  Bydd y clwb yn cynnig byr bryd a diod i bob plentyn ar ddechrau'r clwb.  Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig yn y clwb i ddiddanu'r plant e.e. celf a chrefft, gemau a clwb ffilm.

 

Dyma'r costau i fynychu'r clwb : - 

 

3:16 - 4:15   -  £4

3:16 - 4:45 - £5

3: 16 - 5:15   - £6

Os ydych yn hwyr, bydd cost ychwanegol o £5 i bob plentyn.  

 

Buaswn yn gwerthfawrogi os buaswch yn gallu cadw lle i'ch plentyn yn y clŵb o flaen llaw a talu am y clŵb yn wythnosol.

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top