Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol

 

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod yn fisol gyda Miss Marie Owen a Mrs Dona Humphreys i drafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol ac i drefnu gweithgareddau. Nod y Cyngor Ysgol yw cynrychioli barn ein holl ddisgyblion a rhoi’r cyfle i blant fynegi ei lleisiau a theimlo’n rhan o gymuned yr ysgol.

 

Rhai o’n prif flaenoriaethau

Trefnu system ‘Bydis Buarth’ i helpu eraill yn ystod amseroedd chwarae.

Trefnu system gwobrwyo bob tymor – Tocynnau Clod.

Trefnu Taith Gerdded er mwyn codi arian i brynu adnoddau a gemau buarth.

I wneud fwy o waith ymchwil yn ystod cyfarfodydd.

Cymryd rhan yn y gwasanaeth ysgol i rannu newyddion a phenderfyniadau’r Cyngor Ysgol.

 

Ein Cyngor Ysgol 2021 - 2022

Cadeirydd - 

Ysgrifenydd - 

 

Cynrychiolwyr Dosbarth - 

Tegid Bl 5 & 6 - 

Brenig Bl 5 & 6 - 

Idwal Bl 5 & 6 - 

Celyn Bl 3 & 4 -

Fyrnwy  Bl 3 & 4 - 

Alwen Bl 3 & 4 -

Bl 2 - 

 

 

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top