Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol

 

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod yn fisol gyda Miss Tesni Jones a Miss Marie Owen i drafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol ac i drefnu gweithgareddau. Nod y Cyngor Ysgol yw cynrychioli barn ein holl ddisgyblion a rhoi’r cyfle i blant fynegi ei lleisiau a theimlo’n rhan o gymuned yr ysgol.

 

Rhai o’n prif flaenoriaethau 2017-2018

 

Trefnu system ‘Bydis Buarth’ i helpu eraill yn ystod amseroedd chwarae.

Trefnu system gwobrwyo bob tymor – Tocynnau Clod.

Trefnu Taith Gerdded er mwyn codi arian i brynu adnoddau a gemau buarth.

I wneud fwy o waith ymchwil yn ystod cyfarfodydd.

Cymryd rhan yn y gwasanaeth ysgol i rannu newyddion a phenderfyniadau’r Cyngor Ysgol.

 

Ein Cyngor Ysgol 2018-2019

Cadeirydd - Tygan a Gethin 

Ysgrifenydd - Ruby, Charlie  a Evie 

 

Cynrychiolwyr Dosbarth - 

Bl 6 - Tygan a Gethin

Bl 5 - Ruby L a Charlie

Alwen - Tilly a Corey

Celyn -  Hannah a Emlyn

Fyrnwy - Evie M a Jack P

Bl 2 - Olivia a Harri J

 

 

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top