Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Cymdiethas Rhieni ac Athrawon (CRhA)

Mae'r CRhA yn grŵp o rieni, sydd yn cael eu cefnogi gan athrawon i drefnu amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y flwyddyn i godi arian i'r ysgol.  Maent yn cynnal cyfarfodydd achlysurol i rannu syniadau a threfnu digwyddiadau.  Mae croeso cynnes i bawb fynychu'r cyfarfodydd.

Byddwn yn postio manylion am y cyfarfod nesaf, digwyddiadau a sut mae'r arian yn cael ei wario ar y dudalen hon.  

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top