Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Galeri Lluniau

Lluniau o’r Wyl Pêl Osgoi

Lluniau o’r Wyl Pêl Osgoi 1

Sioe i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am fywyd ar y môr yn ystod Oes Fictoria

Sioe i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am fywyd ar y môr yn ystod Oes Fictoria 1
Sioe i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am fywyd ar y môr yn ystod Oes Fictoria 2
Sioe i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am fywyd ar y môr yn ystod Oes Fictoria 3
Sioe i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am fywyd ar y môr yn ystod Oes Fictoria 4

Sioe i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am fywyd ar y môr yn ystod Oes Fictoria

Still image for this video

trim.33468AF3-6DED-41B0-B8B2-9B8247EB51E0.MOV

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgawrch CA2, Hydref 23ain

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgawrch CA2, Hydref 23ain

Gwasanaeth Diolchgawrch CA2, Hydref 23ain 1
Gwasanaeth Diolchgawrch CA2, Hydref 23ain 2

Gwasanaeth Agor y Llyfr

Gwasanaeth Agor y Llyfr 1
Gwasanaeth Agor y Llyfr 2
Gwasanaeth Agor y Llyfr 3

Codi arian tuag at apêl Macmillan

Codi arian tuag at apêl Macmillan 1
Codi arian tuag at apêl Macmillan 2
Codi arian tuag at apêl Macmillan 3

Gweithdy Chwareuon

Ymweliad yr Exotic Zoo - Blwyddyn. 1 a 2

Eisteddfod Ysgol a dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 2019

Cyflwyniad y Dreigiau Doeth ac enillwyr posteri i annog pawb i siarad cymraeg

Lluniau y tim Pel Rwyd

Bore Ysgytlaeth Macmillan

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top