Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Galeri Lluniau

Dydd Gwyl Dewi

Gwasanaeth Diolchgarwch - Dosbarth Meithrin

Still image for this video
Meithrin - Mrs Liversage

Gwasanaeth Diolchgarwch - Blwyddyn 1 & 2

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgarwch- Dosbarth Derbyn

Still image for this video
Mrs Williams a Mrs Owen

Gwasanaeth Diolchgarwch - Dosbarth Allwen

Still image for this video
Blwyddyn 3 & 4 - Miss Elisha Jones

Gwasanaeth Diolchgarwch - Dosbarth Celyn

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgarwch - Dosbarth Fyrnwy

Still image for this video
Blwyddyn 3 & 4 - Miss Rhianna Jones

Gwasanaeth Diolchgarwch- Idwal Rhan 1

Still image for this video
Blwyddyn 5 & 6 - Mrs James a Mrs Price

Gwasanaeth Diolchgarwch - Idwal Rhan 2

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgarwch - Brenig Rhan 1

Still image for this video
Blwyddyn 5 & 6 - Miss Owen

Gwasanaeth Diolchgarwch- Brenig Rhan 2

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgarwch - Dosbarth Tegid

Still image for this video
Blwyddyn 5 & 6 - Mrs Dona Humphreys

Diwrnod Oes Fictoria Blwyddyn 5 & 6

Lluniau o’r Wyl Pêl Osgoi

Sioe i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am fywyd ar y môr yn ystod Oes Fictoria

Sioe i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am fywyd ar y môr yn ystod Oes Fictoria

Still image for this video

trim.33468AF3-6DED-41B0-B8B2-9B8247EB51E0.MOV

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgawrch CA2, Hydref 23ain

Still image for this video

Gwasanaeth Diolchgawrch CA2, Hydref 23ain

Gwasanaeth Agor y Llyfr

Codi arian tuag at apêl Macmillan

Gweithdy Chwareuon

Ymweliad yr Exotic Zoo - Blwyddyn. 1 a 2

Eisteddfod Ysgol a dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 2019

Cyflwyniad y Dreigiau Doeth ac enillwyr posteri i annog pawb i siarad cymraeg

Lluniau y tim Pel Rwyd

Bore Ysgytlaeth Macmillan

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top