Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Profion Cenedlaethol

Ym mis Mai, mi fydd disgyblion o flwyddyn 2 i 6 yn cwblhau Profion Cenedlaethol. Mi fydd amserlen yn cael ei osod ar gyfer rhieni. Mi fydd canlyniadau'r profion yn cael ei rannu gyda rhieni cyn ddiwedd Tymor yr Haf.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top