Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dyddiadau'r Tymor

DYDDIADAU’R YSGOL 2021 - 2022

Tymor yr Hydref

Agor                                  Dydd Mercher          Medi 1af 2021

Cau                                    Dydd Gwener          Hydref 22ain

 

Agor                                  Dydd Llun                 Tachwedd 1af

Cau                                    Dydd Mercher          Rhagfyr 22ain

 

Tymor y Gwanwyn

Agor                                  Dydd Iau                  Ionawr 6ed 2022

Cau                                    Dydd Gwener            Chwefror 18fed

 

Agor                                  Dydd Mawrth          Mawrth 1af

Cau                                    Dydd Gwener           Ebrill 8fed

 

Tymor yr Haf

Agor                                  Dydd Llun                 Ebrill 25ain

Calan Mai                           Dydd Llun                 Mai 2il

Cau                                    Dydd Gwener            Mai 27ain

 

Agor                                  Dydd Llun                 Mehefin 6ed

Cau                                    Dydd Mercher          Gorffennaf 20fed

 

Dyddiau Hyfforddiant mewn swydd

 

Dydd Mawrth                     Medi 1af 2021                   

Dydd Gwener                      Hydref 22ain 2021

Dydd Iau                            Ionawr 6ed 2022 

Dydd  Gwener                     Ionawr 7fed 2022

Dydd Llun                           Ebrill 25ain 2022

Dydd Llun                           Gorffennaf 18fed 2022

Dydd Mawrth                     Gorffennaf 19eg 2022

Dydd Mercher                    Gorffennaf 20fed 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top