Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Ein staff

Pennaeth : Mr Kevin Williams

Dirprwy Bennaeth :  Mr Sion Owen

 

Athrawon CA2:

Mr Sion Owen

Mrs Dona Humphreys

Miss Marie Owen

Miss Elena Jones

Mrs Rhian Price

Miss Catrin Jones

Miss Tesni Jones

Miss Elisha Jones

Miss Rhianna Jones

 

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen : Mrs Bethan Williams

 

Athrawon y Cyfnod Sylfaen :

Mrs Bethan Williams

Mrs Elin Rowlands 

Miss Sioned Morris

Mrs Llinos Owen

Mrs Mererid Liversage

Miss Katie Philips

Mr Aled Dodd

 

Cymhothwyr Dosbarth :

Mrs Chantal Whitley

Mrs Elen Loney

Mrs Ruth Heeley

Miss Ceri Lloyd

Miss Ffion Davies

Miss Amy Wiecko

Mrs Sarah Edwards

Mr Steffan Edwards

Mrs Lowri Roberts

Miss Angharad Robertson

Miss Niamh Edwards

Mrs Sera Morris

Miss Claire Lloyd

Mr Tom James

Miss Alaw Hughes

Miss Iona Jones

Miss Melys Edwards

 

Staff Ychwanegol : 

Ysgrifenyddes : Mrs Ruth Jones

Cogyddes : Mrs Jean Morris

Cynorthwyydd coginio : Mrs Sian Edwards

Glanhawraig/ Goruchwylwraig amser cinio : Ms Lynne Mayers

Goruchwylwraig amser cinio a chlwb brecwast : Mrs Jackie Davies

Gofalwraig : Mr Mike Demattia

Glanhawraig : Mrs Karen Thomas

Glanhawraig : Mrs Vicky Thomas

Glanhawraig : Mrs Yvonne Jones

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top