Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Ein staff

Pennaeth : Mr Kevin Williams

Dirprwy Bennaeth :  Mrs Rhiannon James

 

Athrawon CA2:

Miss Marie Owen

Miss Elena Jones

Mrs Rhian Price

Mrs Dona Humphreys

Miss Catrin Jones

 

Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen : Mrs Bethan Williams

Athrawon Y Cyfnod Sylfaen :

Mrs Elin Rowlands

Miss Sioned Morris

Miss Tesni Jones

Mrs Llinos Owen

Mrs Mererid Liversage

 

Cymhothwyr Dosbarth :

Mrs Chantal Whitley

Mrs Elen Loney

Mrs Ruth Heeley

Miss Ceri Lloyd

Miss Ffion Davies

Miss Amy Wiecko

Mrs Sarah Edwards

Mr Steffan Edwards

Mrs Lowri Roberts

Miss Angharad Robertson

Mr Dewi Hughes 

Miss Niamh Edwards

 

Staff Ychwanegol : 

Ysgrifenyddes : Mrs Ruth Jones

Cogyddes : Mrs Jean Morris

Cynorthwyydd coginio : Mrs Cheryl Johnson

Glanhawraig/ Goruchwylwraig amser cinio : Ms Lynne Mayers

Goruchwylwraig amser cinio a chlwb brecwast : Mrs Jackie Davies

Gofalwraig : Mrs Deb Whilding

Glanhawraig : Mrs Karen Thomas

Glanhawraig : Mrs Vicky Thomas

Glanhawraig : Mrs Yvonne Jones

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top