Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Gwisg Ysgol

GWISG YSGOL

Disgwylir i'r plant wisgo gwisg ysgol. Gallwch archebu'r eitemau sydd wedi eu serennu o Ram ar y wefan canlynol : -

https://ourschoolwear.co.uk/collections/bryn-tabor

 

*Siwmper ysgol - Glas (Prisiau yn cychwyn o £10.40)

*Cardigan ysgol - Glas (Prisiau yn cychwyn o £11.90)

Crys/Blows - Gwyn

Sgert/Trowsus - Llwyd

Esgidiau - Du

 

 

Eitemau arall fydd ar gael i archebu ar lein yn fuan : -

 

Crys T gwyn - ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol 

Het haul 

Het gynnes 

Bag ymarfer corff

 

Mae'n HANFODOL fod pob dilledyn wedi'w labelu'n glir gyda enw eich plentyn.

 

 

GWISG YMARFER CORFF

Ar gyfer gwersi Ymarfer Corff, bydd eich plentyn angen:

 

Crys-T  - Gwyn

Siorts - Du/Glas Tywyll

Trowsus Ymarfer Corff - Du/Glas Tywyll (ar gyfer Ymarfer Corff tu allan)

Pumps/Esgidiau Ymarfer Corff

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top