Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Gwisg Ysgol

GWISG YSGOL

Disgwylir i'r plant wisgo gwisg ysgol. Gallwch ei archebu yn yr ysgol. Dyma'r manylion:

 

Cardigan/Siwmper - Glas

Crys/Blows - Gwyn

Sgert/Trowsus - Llwyd

Tei - Streipiau Arian a Glas (opsiynol)

 

Mae'n HANFODOL fod pob dilledyn wedi'w labelu'n glir gyda enw eich plentyn.

Gallwch archebu Siwmper, Cardigan a Tei o'r ysgol.

 

GWISG YMARFER CORFF

Ar gyfer gwersi Ymarfer Corff, bydd eich plentyn angen:

 

Crys-T  - Gwyn

Siorts - Du/Glas Tywyll

Trowsus Ymarfer Corff - Du/Glas Tywyll (ar gyfer Ymarfer Corff tu allan)

Pumps/Esgidiau Ymarfer Corff

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top