Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Gwisg Ysgol

GWISG YSGOL

Disgwylir i'r plant wisgo gwisg ysgol. Gallwch ei archebu yn yr ysgol. Dyma'r manylion:

 

Siwmper ysgol - Glas (Prisiau yn cychwyn o £10.50)

Cardigan ysgol - Glas (Prisiau yn cychwyn o £14.50)

Crys/Blows - Gwyn

Sgert/Trowsus - Llwyd

Tei - Streipiau Arian a Glas (opsiynol) (£2.50)

Esgidiau - Du

 

Eitemau arall sydd ar gael o'r swyddfa

Cot ysgol (£24.00)

Crys T gwyn - i wersi Addysg Gorfforol (£4.00)

Het hau - (£3.50)

Het gynnes (£3.50)

 

Mae'n HANFODOL fod pob dilledyn wedi'w labelu'n glir gyda enw eich plentyn.

Gallwch archebu Siwmper, Cardigan a Tei o'r ysgol.

 

GWISG YMARFER CORFF

Ar gyfer gwersi Ymarfer Corff, bydd eich plentyn angen:

 

Crys-T  - Gwyn

Siorts - Du/Glas Tywyll

Trowsus Ymarfer Corff - Du/Glas Tywyll (ar gyfer Ymarfer Corff tu allan)

Pumps/Esgidiau Ymarfer Corff

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top