Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Gwersi Cerddoriaeth

Gwersi Cerddoriaeth

 

Hoffech i’ch plentyn dderbyn gwersi offerynnol yn yr ysgol gan Wasanaeth Cerdd Gydweithredol Wrecsam? Mae ystod o wersi offerynnol ar gael sef, Pres, Llinynnau, Telyn, Chwythbrennau ac eraill.

 

Mae’r costau ar gyfer gwersi fel y ganlyn ac mae hyn yn cynnwys llogi offeryn os oes angen.

 

Dewis 1: £45 y tymor - 10 gwers mewn tymor mewn grŵp o 4 (30munud)

Dewis 2: £60 y tymor – pecyn deuawd 10 gwers – dau ddisgybl ar y tro (20 munud)

Dewis 3: £87.50 – pecyn unigol 10 gwers 15 munud

 

Er mwyn archebu a thalu am wersi mae angen mewngofnodi i wefan y gwasanaeth cerdd a dilyn y cyfarwyddiadau. Yn fuan ar ôl hynny bydd trefniadau yn cael eu gwneud i’r gwersi gychwyn. Y cyfeiriad gwefan yw www.wrexhammusiccoop.com

Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd neu os oes angen cymorth mae croeso i chi gysylltu gyda mi yn yr ysgol.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top