Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dreigiau Doeth

Mae'r grwp yma o ddisgyblion yn helpu a chefnogi gweddill yr ysgol i ddatblygu eu defnydd nhw o'r iaith Gymraeg drwy drefnu amrywiaeth o weithgareddau.

 

Tegid Bl 5 & 6 - 

Brenig Bl 5 & 6 - 

Idwal Bl 5 & 6 - 

Celyn Bl 3 & 4 -

Fyrnwy  Bl 3 & 4 - 

Alwen Bl 3 & 4 -

Bl 2 - 

 

Rydym hefyd yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y wobr aur gan y Siarter Iaith am y defnydd a'r datblygiad o'r iaith Gymraeg yn yr ysgol.

 

Mae gwaith y disgyblion yma yn cael eu cefnogi gan Mrs Elin Rowlands a Miss Rhianna Jones.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top