Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Manylion Cyswllt

Ysgol Bryn Tabor,

Heol Maelor,

Coedpoeth,

Wrecsam.

LL11 3NB

 

Rhif Ffôn: (01978) 722180

Ebost: mailbox@bryntabor-pri.wrexham.sch.uk

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top