Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dewiniaid Digidol

Mae'r Dewiniaid Digidol yn grwp o ddisgyblion sydd wedi dangos diddordeb i ddatblygu eu sgiliau digidol.  Maent hefyd yn awyddus i ddatblygu a rhoi cymorth i eraill. 

Y disgyblion cafodd eu hethol yw : -

 

Tegid Bl 5 & 6 - 

Brenig Bl 5 & 6 - 

Idwal Bl 5 & 6 - 

Celyn Bl 3 & 4 -

Fyrnwy  Bl 3 & 4 - 

Alwen Bl 3 & 4 -

Bl 2 - 

 

 

Mae'r Dewiniaid Digidol yn cael eu cefnogi gan Miss Elisha Jones a Mr Aledd Dodd. 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top