Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dewiniaid Digidol

Mae'r Dewiniaid Digidol yn grwp o ddisgyblion sydd wedi dangos diddordeb i ddatblygu eu sgiliau digidol.  Maent hefyd yn awyddus i ddatblygu a rhoi cymorth i eraill. 

Y disgyblion cafodd eu hethol yw : -

 

Tegid Bl 5 & 6 - Harri W a Alessia

Brenig Bl 5 & 6 - James a Tilly 

Idwal Bl 5 & 6 - Elis ag Isabel 

Celyn Bl 3 & 4 - Oliver ag Eliza

Fyrnwy  Bl 3 & 4 - Jonah ac Alun

Alwen Bl 3 & 4 - Seth a Tomos

Bl 2 - Milla a Dyfan

 

Dyma rai o syniadau'r Dewiniaid Digidol

- Clwb Minecraft

-Clwb codio robotiaid

-Dechrau siop elusen/ codi arian

-Creu ap

-Creu Celf Digidol - Prosiect ysgol gyfan

 

 

Mae'r Dewiniaid Digidol yn cael eu cefnogi gan Miss Sioned Morris a Miss Elisha Jones. 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top