Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dewiniaid Digidol

Mae'r Dewiniaid Digidol yn grwp o ddisgyblion sydd wedi dangos diddordeb i ddatblygu eu sgiliau digidol.  Maent hefyd yn awyddus i ddatblygu a rhoi cymorth i eraill. 

Y disgyblion cafodd eu hethol yw : -

 

Blwyddyn 6 - Amber a John

Blwyddyn 5 - Chloe a Corey

Celyn - Alfie a Lucas

Fyrnwy - Dotty ac Isaac

Alwen - Lilly C ac Oliver

Blwyddyn 2 - Francie ac Oliver

 

Mae'r Dewiniaid Digidol yn cael eu cefnogi gan Miss Sioned Morris a Mrs Tracey Lloyd. 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top