Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd

Dyddiau Hyfforddi 2021 - 2022

 

Dydd Mawrth                     Medi 1af 2021                   

Dydd Gwener                     Hydref 22ain 2021

Dydd Iau                            Ionawr 6ed 2022  (Diwrnod Gweithredol)

Dydd  Gwener                     Ionawr 7fed 2022  (Diwrnod Gweithredol)

Dydd Llun                           Ebrill 25ain 2022

Dydd Llun                           Gorffennaf 18fed2022

Dydd Mawrth                      Gorffennaf 19eg 2022

Dydd Mercher                    Gorffennaf 20fed 2022

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top