Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Eco Gyngor

Dewch i gwrdd â’r Eco-Gyngor. Dyma ein pwyllgor ar gyfer y flwyddyn hon!

Blwyddyn 6 – Scarlotte a Finley

Blwyddyn 5 - Ffion ac Osian

Celyn - Hannah a Lloyd

Fyrnwy -  Amelia a Macsen

 Alwen  – Lily a Harri

Blwyddyn 2 – Cadi ac Archie

 

Cadeirydd y pwyllgor yw .

Is-gadeirydd y pwyllgor yw .

Ysgrifenyddes y pwyllgor yw .

 

Mae Mrs Llinos Owen a Miss Tesni Jones yn cyd-weithio gyda'r Eco Gyngor.

 

Flwyddyn diwethaf, roedd yr Eco-Gyngor  yn brysur yn trafod sbwriel a sut i wneud ein hysgol a’r gymuned yn lle glanach i fyw. Gwnaethon nhw gynnal gwasanaeth a lansio cystadleuaeth ‘Cadw Coedpoeth yn Daclus’. Gwnaeth plant yr ysgol greu posteri a penderfynodd yr Eco-Gyngor ar gyntaf, ail a thrydydd o bob blwyddyn.

 

Mae’r Eco-Gyngor hefyd wedi llunio amserlen casglu sbwriel ac wedi bod yn cyfathrebu gydag ysgol Penygelli er mwyn ceisio cyd-weithio i fynd i gasglu sbwriel o amgylch Coedpoeth.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top