Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Eco Gyngor

Dewch i gwrdd â’r Eco-Gyngor. Dyma ein pwyllgor ar gyfer y flwyddyn hon!

Tegid Bl 5 & 6 -  Mia & Sion

Brenig Bl 5 & 6 - Ruby & Tomos

Idwal Bl 5 & 6 - Evelyn & Lucas

Celyn Bl 3 & 4 - Millie & Archie

Fyrnwy  Bl 3 & 4 - Anwen & James

Alwen Bl 3 & 4 - Alex & 

Bl 2 - Sonny & Aya

 

Mae Mrs Llinos Owen a Miss Tesni Jones yn cyd-weithio gyda'r Eco Gyngor.

 

Flwyddyn diwethaf, roedd yr Eco-Gyngor  yn brysur yn trafod sbwriel a sut i wneud ein hysgol a’r gymuned yn lle glanach i fyw. Gwnaethon nhw gynnal gwasanaeth a lansio cystadleuaeth ‘Cadw Coedpoeth yn Daclus’. Gwnaeth plant yr ysgol greu posteri a penderfynodd yr Eco-Gyngor ar gyntaf, ail a thrydydd o bob blwyddyn.

 

Mae’r Eco-Gyngor hefyd wedi llunio amserlen casglu sbwriel ac wedi bod yn cyfathrebu gydag ysgol Penygelli er mwyn ceisio cyd-weithio i fynd i gasglu sbwriel o amgylch Coedpoeth.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top