Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Eco Gyngor

Dewch i gwrdd â’r Eco-Gyngor. Dyma ein pwyllgor ar gyfer y flwyddyn hon!

Blwyddyn 6 – Millie a Harry

Blwyddyn 5 - Sioned a Finley

Alwen – Dotty a Jayden

Fyrnwy -  Layla a Kyrun

 Celyn  – Chloe a George

Blwyddyn 2 – Huw a Mia

 

Cadeirydd y pwyllgor yw .

Is-gadeirydd y pwyllgor yw .

Ysgrifenyddes y pwyllgor yw .

 

Yn ystod y flwyddyn, mae’r Eco-Gyngor wedi bod yn brysur yn trafod sbwriel a sut gallwn wneud ein hysgol a’r gymuned yn lle glanach i fyw. Maent wedi cynnal gwasanaeth a lansio cystadleuaeth ‘Cadw Coedpoeth yn Daclus’. Mae plant yr ysgol wedi creu posteri ac mae’r Eco-Gyngor wedi pennu cyntaf, ail a thrydydd o bob blwyddyn.

 

Mae’r Eco-Gyngor hefyd wedi llunio amserlen casglu sbwriel ac wedi bod yn cyfathrebu gydag ysgol Penygelli er mwyn ceisio cyd-weithio i fynd i gasglu sbwriel o amgylch Coedpoeth.

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top