Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Llywodraethwyr

Croeso i adran y Llywodraethwyr

 

Cynrychiolwyr yr Awdurdod Leol:

Mr Stephen Taylor

Cynghorydd Krista Childs

Mr Arthur Evans

 

Y Gymuned:

Mrs Nia Roberts (Cadeirydd)

Mrs Lucy Jones

Mrs Joanne Gallagher

 

Cymunedol ychwanegol:

Gwagle

 

Cynrychiolwyr y rhieni:

Mr Aled Griffith

Mrs Delyth Wyndham

Mrs Adrienne Jones

Mr Paul Davies

 

Cynrychiolydd yr athrawon:

Mrs Elin Rowlands

 

Cynrychiolydd Staff:

Miss Amy Wiecko

 

Pennaeth:

Mr Kevin Williams

 

Clerc:

Mrs Karen Wilson

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top