Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Llywodraethwyr

Grant GAD

Adroddiad Blynyddol y Pennaeth

Croeso i adran y Llywodraethwyr

 

Cynrychiolwyr yr Awdurdod leol : Mr Stephen Taylor

Mrs Krista Childs

 

Y Gymuned :

Mrs Nia Roberts (Cadeirydd)

Mrs Lucy Jones

Mrs Joanne Gallagher

 

Cymunedol ychwanegol :

Mr Graham Kelly

 

Cynrychiolwyr y rhieni :

Mr Aled Griffith

Mr Gary Slegg

Mrs Delyth Wyndham

Mrs Adrienne Jones

 

Cynrychiolydd yr athrawon :

Mrs Elin Rowlands

 

Cynrychiolydd Staff:

Miss Amy Wiecko

 

Pennaeth :

Mr Kevin Williams

 

Clerc:

Mrs Karen Wilson

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top