Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Llywodraethwyr

Croeso i adran y Llywodraethwyr

 

Cynrychiolwyr yr Awdurdod Leol:

Mr Aled Griffith (Cadeirydd)

Mr Paul Davies

Gwagle

 

Y Gymuned:

Mrs Nia Roberts 

Mrs Lucy Jones

Mrs Joanne Gallagher

 

Cymunedol ychwanegol:

Gwagle

 

Cynrychiolwyr y rhieni:

Hannah Lloyd

Dr John Jones

Mel Henry

Sian Hughes

 

Cynrychiolydd yr athrawon:

Mrs Rhiannon James

 

Cynrychiolydd Staff:

Mr Steffan Edwards

 

Pennaeth:

Mr Kevin Williams

 

Clerc:

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top