Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Cwricwlwm

Yn y Cyfnod Sylfaen, mae'r Addysgu a'r Dysgu yn seiliedig ar brofiadau uniongyrchol mewn amgylchedd sy'n llawn posibiliadau.

Y chwe maes yw: -
• Iaith a Llythrennedd
• Datblygiad mathemategol
• Datblygiad creadigol
• Datblygiad corfforol
• Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd
• Datblygiad personol a chymdeithasol

Yng Nghyfnod Allweddol Dau dyma’ r pynciau fydd eich plentyn yn astudio:-

Pynciau Craidd

Cymraeg

Saesneg

Mathemateg

Gwyddoniaeth

Pynciau Sylfaen

Hanes

Daearyddiaeth

Dylunio a Thechnoleg

Cerddoriaeth

Celf

Addysg Gorfforol

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top