Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mudiad Meithrin

Caiff eich plentyn gychwyn Cylch Meithrin Bryn Tabor pan yn ddwy oed.  Mae'r gwasanaeth ar gael hyd at ddiwedd y cyfnod y dosbarth meithrin yn yr ysgol.

 

Mae'r Cylch ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol.  Yr oriau agor yw

11.30yb - 3.00yh - £13 (gofynnir i chi ddarparu pecyn bwyd i'ch plentyn)

12.30yh - 3.00yh - £8.50

 

Arweinydd y Cylch yw Mrs Rhian Kight, mae croeso i chi gysylltu gyda hi drwy ffonio'r Cylch yn ystod oriau agor y Cylch 11.30 - 3.00.

 

cylchmeithrinbryntabor@gmail.com

01978 722180

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top