Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Clwb Brecwast

CLWB BRECWAST

 

Mae Clwb Brecwast ar gael yn yr ysgol o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8:00yb, mae’r drysau’n cau’n brydlon am 8:30am.  Mae croeso i holl blant yr ysgol gael brecwast iach am ddim cyn i’r ysgol ddechrau. Gweler y costau isod ar gyfer y clwb brecwast : - 

 

Os hoffwch fwy o fanylion, cysylltwch gyda’r ysgol.

 

8.00y.b - 8.15y.b. Cost o £1 am y cyfnod yma.

8.15y.b - 8.30y.b. Dim cost.

 

Dewisiadau Brecwast:

Grawnfwyd

Tost

Ffrwythau Amrywiol

Diod - Dŵr neu Llaeth

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top