Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Clwb Brecwast

CLWB BRECWAST

 

Mae Clwb Brecwast ar gael yn yr ysgol o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8:00yb, mae’r drysau’n cau’n brydlon am 8:30am.  Mae croeso i holl blant yr ysgol gael brecwast iach am ddim cyn i’r ysgol ddechrau.

 

Dewisiadau Brecwast:

Grawnfwyd

Tost

Ffrwythau Amrywiol

Diod - Dŵr neu Llaeth

 

 

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top