Menu
Home Page Ysgol Bryn Tabor

Dysgu A Gwella Gyda’n Gilydd – Yn Hapus A Diogel

Google Search
Google Translate

Mrs Mererid Liversage - Dosbarth Meithrin

Croeso i dudalen gwefan Y Meithrin.

 

Ar y dudalen hon, byddwn yn rhannu newyddion ac uwchlwytho lluniau o weithgareddau y plant prysur, yn y dosbarth a’r ardal tu-allan.

 

Mrs Liversage yw athrawes plant Y Meithrin. Yn ogystal mae Miss Sera, Miss Clare, Miss Rhian a Miss Eilir yn edrych ar ôl y plant. Eleni mae yna 24 o blant yn Y Meithrin. Ers Mawrth 1af, 2021, mae 8 o blant Addysg Gynnar wedi ymuno â’r dosbarth.

 

Yr hanner tymor yma mae ein thema yn seiliedig ar y stori ‘Y Lindysyn llwglyd iawn.’ Caiff y plant gyfle i ddysgu am gylch bywyd y pili pala, paentio pili pala lliwgar, blasu ffrwythau egsotig, creu bwyd blasus i’r lindys yn y gegin fwd, a mynd am dro i’r Ysgol goedwig i chwilio am drychfilod!

Yr hanner tymor nesaf bydd ein thema yn seiliedig ar deithio a’r stori ‘Beth am fynd i hwylio.’

Mae‘r plant yn mwynhau canu a chyfri ar y mat bob bore. Maent wrth eu boddau yn gwrando ar storiau ‘Magi Ann,’ ar yr Ipad, a sgwrsio a rhannu eu newyddion yn ystod Amser Cylch.

 

Gwybodaeth Bwysig

 

Addysg Gorfforol – Plant Y Meithrin i ddod i’r ysgol mewn trainers neu pymps bob Dydd Mawrth, ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol, tu-allan ar y cae neu y cae bob tywydd.

 

Arian FfrwythMae’r plant yn derbyn ffrwyth bob bore. Gofynnwn yn garedig i chi dalu £1.00 yr wythnos a’i anfon i’r ysgol mewn amlen wedi ei labelu ar ddechrau pob hanner tymor os gwelwch yn dda.

 

Tywydd poeth -  Cofiwch roi eli haul ar groen eich plentyn yn y bore cyn iddynt ddod i’r ysgol. A chofiwch eu bod yn gwisgo het haul i’r ysgol. Labelwch pob het a dilledyn yn glir gyda enw eich plentyn.

 

Gwaith Cartref –  Bydd y plant yn derbyn Gwaith Cartref bob Dydd Gwener drwy’r ap Seesaw. Hoffwn i’r plant gwblhau y dasg Gwaith Cartref dros y penwythnos, yna gyrrwch luniau imi ar Seesaw.

Lluniau Disgyblion y dosbarth Meithrin

Awards Bar

CEOP Hwb Digital Learning for Wales
Top